Vítám vás na svém webovém portfoliu a na úvod bych rád napsal několik řádků o sobě. Od roku 2014 pracuji jako překladatel řečtiny a albánštiny na volné noze. Nabízím jak běžné, tak i soudní, odborné a umělecké překlady, příležitostně také tlumočím na jednáních, schůzkách, přednáškách apod. Mým dlouhodobým cílem je poskytovat klientům služby na kvalitní úrovni a ke každému z nich přistupovat individuálně podle jeho přání a potřeb. Zejména u odborných překladů kladu důraz na správné použití terminologie, a k tomu využívám i moderní překladatelské nástroje (CAT). V překladatelsko-tlumočnické profesi vidím poslání a zároveň po všech stránkách nesnadný úkol šířit porozumění mezi lidmi.

Vystudoval jsem obory Novořecký jazyk a literatura a Balkanistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na Právnické fakultě Karlovy univerzity jsem absolvoval doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele a následně jsem byl jmenován Krajským soudem v Ústí nad Labem soudním tlumočníkem jazyka řeckého a albánského. Spoluzakládal jsem odborný časopis Porta Balkanica. Jsem členem několika profesních, menšinových a kulturně-osvětových sdružení (Komora soudních tlumočníků ČR, Česká společnost novořeckých studií, Řecká obec Brno).

Jsem členem Komory soudních tlumočníků ČR.
Používám nejnovější verzi překladatelského softwaru Trados Studio.