„Πανεπιστήμιο του Καρόλου“, nebo „Καρόλινο Πανεπιστήμιο“?

Se začátkem nového týdne symbolicky otevírám první téma, kterým bude, jak napovídá název příspěvku, překlad některých názvů českých univerzit do řečtiny.

Jak českému, tak i řeckému prostředí je vlastní tradice pojmenovávat vysoké školy po významných historických postavách a vědeckých osobnostech, je však nutno podotknout, že početně za nimi příliš nezaostávají ani univerzity, v jejichž názvu figuruje název města či oblasti, případně její zaměření.

Podívejme se tedy podrobněji na první z výše uvedených případů. Obě největší řecké univerzity a také některé další nesou jméno slavné osobnosti: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ioannis Kapodistrias – politik, prezident), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Aristotelés – antický filozof), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Démokritos – antický filozof), Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Alexandros Pantos – politolog). Za povšimnutí zde stojí způsob, jakým řečtina se jmény těchto osobností gramaticky nakládá. Nestojí totiž ani v nominativu ani v genitivu, ale ve tvaru posesivních adjektiv, většinou tvořených pomocí archaizujícího sufixu –ιος. Obdobný způsob lze vysledovat i v češtině (Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Palackého univerzita v Olomouci) s tím, že u víceslovných jmen posesivní adjektivum nahrazuje genitiv (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem).

Kam tím mířím? V kontextu předchozích řádků působí nejběžněji používané řecké překlady „Πανεπιστήμιο του Καρόλου“, „Πανεπιστήμιο Μάσαρυκ“ (viz např. Wikipedie) neorganicky. V případě Karlovy univerzity si troufám dokonce tvrdit, že to silně zavání otrockým překladem a tento dojem ještě umocňuje použití určitého členu. U druhého názvu pro změnu hrozí, že by se někdo mohl domnívat, že Masaryk je město, nikoliv osobnost. Co s tím? Potřebujeme tedy vytvořit posesivní adjektiva a jako velmi užitečný prostředník by se mohla osvědčit latina, kterou si ostatně řečtina v minulosti často vypomáhala. Latinský název Karlovy univerzity zní „Universitas Carolina“, od kterého lze vytvořit v řečtině Καρόλινο Πανεπιστήμιο. U Masarykovy univerzity dojdeme analogickým postupem přes latinské „Universitas Masarykiana“ k podobě Μασαρυκιανό Πανεπιστήμιο. Sufix –ιανός by teoreticky nalezl uplatnění i v dalších názvech: Παλατσκιανό Πανεπιστήμιο, Πουρκυνιανό Πανεπιστήμιο.