Ceník služeb (platný od 1. 1. 2020)

Běžný překlad
400 Kč / normostrana*
Překlad se soudním ověřením500 Kč / normostrana*
Odborný překladod 500 Kč / normostrana*
Korektury překladu200 Kč / normostrana*
Konsekutivní tlumočení3 000 Kč / půlden**
Simultánní tlumočení4 000 Kč / půlden**
Úřední tlumočení svatebního obřadu2 000 Kč
Poštovné (ČR)55 Kč
Poštovné (EU)5 €
Příplatek za expresní vyhotovení50 %***

*Normostrana je definována jako 1 800 znaků včetně mezer. U běžného překladu je rozsah textu v cílovém jazyce zaokrouhlen na jedno desetinné místo, překlad se soudním ověřením se účtuje za každou započatou normostranu.

**U tlumočení je účtovanou jednotkou půlden, tj. 4 hodiny. Započítává se celý čas, po který je tlumočník k dispozici klientovi, včetně přestávek.

***Příplatek za expresní vyhotovení je účtován u zakázek s termínem odevzdání do následujícího pracovního dne a u zakázek nad 6 normostran/den.