Ceník služeb | Τιμοκατάλογος

Obyčejný překlad500 Kč / normostrana
Obyčejný překlad zpracovaný v Trados Studio2 Kč / slovo
Soudní překlad600 Kč / normostrana
Revize překladu300 Kč / normostrana
Příplatek za expresní překlad50 %
Konsekutivní tlumočení4 000 Kč / půlden
Simultánní tlumočení8 000 Kč / půlden
Tlumočení svatebního obřadu3 000 Kč
Poštovnédle platného tarifu České pošty

Uvedené ceny jsou platné od 1. 9. 2022.

Sazba u obyčejného překladu je pouze orientační. V závislosti na odbornosti a náročnosti terminologie textu může být účtována vyšší sazba. Doporučuji vždy poslat e-mailem výchozí texty k nahlédnutí a vytvoření konkrétní cenové nabídky.

Normostranou se rozumí 1 800 znaků cílového textu včetně mezer. U obyčejného překladu se rozsah zaokrouhluje na jedno desetinné místo nahoru, zatímco u překladu se soudním ověřením se rozsah zaokrouhluje na celé normostrany nahoru.

Pokud je překlad zpracováván v Tradosu, vychází rozsah z počtu slov zdrojového textu, přičemž segmenty s méně 75%-ní shodou jsou účtovány základní sazbou a ostatní segmenty jsou účtovány 30 % základní sazby.

Půldnem tlumočení se rozumí 0-4 hodiny, kdy je tlumočník k dispozici klientovi.

Expresní příplatek je účtován u zakázek s termínem vyhotovení do následujícího pracovního dne a u zakázek překračujících denní objem 6 normostran.