Tlumočení

Příležitostně též tlumočím mezi češtinou a řečtinou nebo albánštinou na jednáních, prezentacích, přednáškách apod. Konsekutivní je druh tlumočení, kdy mluvčí při svém vystoupení klade krátké pauzy, aby tlumočník v mezičase přetlumočil obsah výpovědi. Naproti tomu simultánní je tlumočení, kdy mluvčí i tlumočník hovoří současně.

Nedílnou součástí práce tlumočníka je vzebrubná příprava, kdy si musí osvojit potřebnou odbornou terminologii. Proto by měl klient v dostatečném časovém předstihu poskytnout tlumočníkovi podklady (např. powerpointovou prezentaci nebo obecné materiály vztahující se k činnosti firmy apod.).

Tlumočení patří mezi činnosti mimořádně náročné na pozornost a krátkodobou paměť, proto by organizátor měl vždy pamatovat i na kratší pauzy. I tlumočníci jsou totiž jen lidé. Simultánní tlumočení se provádí obvykle ve dvou tlumočnících, kteří se střídají po 10–20 min.

Tlumočnické služby se standardně účtují po půldnech (4 hod.). K nákladům je třeba připočíst dopravu tlumočníka na místo konání akce a zpět a v případě několikadenní akce také ubytování a stravu.

Významné akce, na kterých jsem tlumočil

Mezinárodní kongres společnosti ESSENS
Kongresové centrum Praha
11.-12. 1. 2020

Studijní návštěva zaměstnanců Kosovského zemědělského ústavu
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
15.–19. 1. 2018  

Delegace poslanců z Výboru pro evropskou integraci Parlamentu Kosovské republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha
26. října 2016

Výroční konference Svazu evropských hraničních regionů
Görlitz a Liberec
22.–23. září 2016  

Seminář investičních a exportních příležitostí v Kosovu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
2. listopadu 2015  

Studijní návštěva Konfederace odborových svazů Kosova
Praha
15.–16. října 2015  

Studijní návštěva Kosovské agentury pro podporu podnikání a investice (KIESA)
Praha, Poříčany
3.–4. září 2015  

Delegace poslanců zahraničního výboru Parlamentu Kosovské republiky
Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR, Praha
27. dubna 2015  

Delegace zástupců Velvyslanectví Kosovské republiky v Praze
Mendelova univerzita, Brno
30. března 2015  

Seminář investičních nabídek v těžebním sektoru v Kosovu
Ministerstvo zahraničních věcí, Praha
4. listopadu 2014