Tlumočení

Příležitostně též tlumočím mezi češtinou a řečtinou nebo albánštinou na jednáních, prezentacích, přednáškách apod. Konsekutivní je druh tlumočení, kdy mluvčí při svém vystoupení klade krátké pauzy, aby tlumočník v mezičase přetlumočil obsah výpovědi. Naproti tomu simultánní je tlumočení, kdy mluvčí i tlumočník hovoří současně.

Nedílnou součástí práce tlumočníka je vzebrubná příprava, kdy si musí osvojit potřebnou odbornou terminologii. Proto by měl klient v dostatečném časovém předstihu poskytnout tlumočníkovi podklady (např. powerpointovou prezentaci nebo obecné materiály vztahující se k činnosti firmy apod.).

Tlumočení patří mezi činnosti mimořádně náročné na pozornost a krátkodobou paměť, proto by organizátor měl vždy pamatovat i na kratší pauzy. I tlumočníci jsou totiž jen lidé. Simultánní tlumočení se provádí obvykle ve dvou tlumočnících, kteří se střídají po 10–20 min.

Tlumočnické služby se standardně účtují po půldnech (4 hod.). K nákladům je třeba připočíst dopravu tlumočníka na místo konání akce a zpět a v případě několikadenní akce také ubytování a stravu.

Významné akce, na kterých jsem tlumočil

 • Studijní návštěva zaměstnanců Kosovského zemědělského ústavu
  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
  15.–19. 1. 2018  
 • Delegace poslanců z Výboru pro evropskou integraci Parlamentu Kosovské republiky
  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha
  26. října 2016
 • Výroční konference Svazu evropských hraničních regionů
  Görlitz a Liberec
  22.–23. září 2016  
 • Seminář investičních a exportních příležitostí v Kosovu
  Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
  2. listopadu 2015  
 • Studijní návštěva Konfederace odborových svazů Kosova
  Praha
  15.–16. října 2015  
 • Studijní návštěva Kosovské agentury pro podporu podnikání a investice (KIESA)
  Praha, Poříčany
  3.–4. září 2015  
 • Delegace poslanců zahraničního výboru Parlamentu Kosovské republiky
  Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR, Praha
  27. dubna 2015  
 • Delegace zástupců Velvyslanectví Kosovské republiky v Praze
  Mendelova univerzita, Brno
  30. března 2015  
 • Seminář investičních nabídek v těžebním sektoru v Kosovu
  Ministerstvo zahraničních věcí, Praha
  4. listopadu 2014