Επίσημες μεταφράσεις

Είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας και κατέχω τη σχετική άδεια επίσημης μετάφρασης και διερμηνείας από τα ελληνικά προς τα τσέχικα και αντίστροφα.

Η δραστηριότητα των ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών στην Τσεχία διέπεται από τον ν. 354/2019 Συλλ. για τους ορκωτούς διερμηνείς και μεταφραστές σε συνδυασμό με το υπουργικό διάταγμα 506/2020 Συλλ. για τη δραστηριότητα των ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών και το υπουργικό διάταγμα 507/2020 Συλλ. για την αμοιβή και την αποζημίωση δαπανών των ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Ηλεκτρονικές επίσημες μεταφράσεις

Η νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 καθιστά δυνατή την επίσημη μετάφραση σε ηλεκτρονική μορφή, πιο συγκεκριμένα σε αρχείο PDF-A με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του ορκωτού μεταφραστή.

Πρόκειται για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εκτέλεσης της επίσημης μετάφρασης, καθώς εξοικονομεί χρόνο και κόστος. Οι πελάτες εξυπηρετούνται online. Πλέον δε χρειάζεται να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στο γραφείο του μεταφραστή ή να ταχυδρομήσουν τα έγγραφα προς μετάφραση.