O mně

Vítám vás na svém webovém portfoliu a na úvod mi dovolte pár řádků o mně a mé práci.

Jmenuji se Martin Surovčák a od roku 2014 působím jako překladatel a tlumočník řečtiny a albánštiny na volné noze. S řečtinou mě pojí osobní vazba, zatímco k albánštině mě přivedl až později vědecký zájem. S překlady a tlumočením jsem začínal mnohem dříve, než jsem definitivně zakotvil v této profesi, vlastně už na střední škole, a tak jsem měl jasno ohledně studijního oboru. Vystudoval jsem novořečtinu a balkanistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiu jsem začal nabírat cenné zkušenosti praxí a po absolvování doplňkového studia v rámci celoživotního vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze jsem se nakonec stal i soudním překladatelem a tlumočníkem.

Ve své práci vidím poslání šířit porozumění mezi lidmi a vést dialog mezi různými kulturami. Nejvíc mě na ní baví poznávání nových věcí a nové výzvy. Jako překladatel malých jazyků totiž nemám příliš prostor specializovat se na nějaký konkrétní obor lidské činnosti, a tak bez nadsázky musím zvládat vše od výhybek až po příbalové letáky k lékům.

Nabízím běžné, odborné a soudní překlady nejrůznějšího zaměření z/do řečtiny a albánštiny. Příležitostně také tlumočím (konsekutivně i simultánně) na úřadech, firemních jednáních, seminářích, marketingových akcích apod.

Svým klientům nabízím individuální přístup ke každé zakázce a profesionální zpracování. Zároveň se snažím držet krok s dobou, a proto v maximálně využívám i moderní nástroje, zejména optické rozpoznávání znaků (OCR), počítačem podporovaný překlad (CAT) nebo jazykové korpusy.

V současné době jsem členem Asociace řeckých obcí v ČR a České společnosti novořeckých studií.