Obyčejné překlady | Απλές μεταφράσεις

Mám s poptávkou oslovit soukromého překladatele, nebo se raději spolehnout na překladatelskou agenturu?

Spolupráce se soukromým překladatelem má řadu výhod. Především víte, kdo je autorem vašeho překladu. Můžete s ním komunikovat přímo a v případě dlouhodobější spolupráce se překladatel může přizpůsobit vašim individuálním přáním a potřebám. Výhodnější bývají zpravidla i cenové podmínky. Překladatelské agentury si totiž nezřídka účtují vysoké marže, kdy u menších jazyků není výjimkou třeba 100%-ní přirážka k honoráři překladatele. V lepším případě provádějí agentury alespoň zběžnou kontrolu shody překladu s výchozím textem, v horším případě jen přeprodávají práci jiných a těží z toho, že si mohou dovolit finančně náročnou reklamu.

Jak moc odborný text dokážete přeložit?

Jako překladatel malých jazyků nemám kvůli nižší poptávce příliš velký prostor pro specializaci na určitý konkrétní obor. Z odborných textů překládám nejčastěji právnické, lékařské a technické texty, zato s ekonomií a účetnictvím si příliš nerozumím. Zastávám ale názor, že překladatel zvládne přeložit prakticky cokoliv, pokud dostane k dispozici dostatek času a referenčních materiálů. Asi nejspecializovanější text, který se mi kdy dostal do rukou, byly soutěžní otázky pro včelaře.

Mohu si předem zjistit cenu zakázky?

Především bych chtěl zdůraznit, že překladatelství si nelze představit jako sériovou výrobu. Každý jednotlivý překlad je originál, který má svá vlastní specifika. Terminologicky náročné texty vyžadují zevrubnější přípravu, ale i zpracování relativně snadných textů může zabrat velké množství času, např. pokud mají složité formátování. Proto ke každé zakázce zasílám předem individuální cenovou nabídku. Pro orientační představu o sazbách můžete nahlédnout do mého ceníku.

Proč se sazby u méně rozšířených jazyků pohybují výše než u světových jazyků?

Důvod je zřejmý. U málo rozšířených jazyků, jakými jsou řečtina a albánština, si překladatelé navzájem méně konkurují. Na druhou stranu je třeba říct, že v porovnání s kolegy, kteří překládají z/do angličtiny, němčiny atd., mají řečtináři a albánštináři poněkud složitější podmínky, pokud jde o možnosti vzdělávání a dostupnost zdrojů (odborná literatura, slovníky, databáze, glosáře apod.).

Za jak dlouho dostanu hotový překlad?

Společně s cenovou nabídkou obdržíte i termín vyhotovení překladu, který se odvíjí od náročnosti překladu a mého aktuálního vytížení. Menší zakázky jsem zpravidla schopen zpracovat do několika pracovních dnů. „Střízlivá“ norma překladatele se pohybuje zhruba kolem 6 normostran překladu za den. V případě potřeby se lze eventuálně domluvit na expresním zpracování překladu.

Potřebuji rychle přeložit větší objem textu. Co s tím?

Řešením může být rozdělení textu mezi více překladatelů, ale i tento postup skrývá určitá úskalí. Co překladatel, to osobitý styl. Pokud neprojde výsledný překlad redakcí, může jako celek působit nekonzistentně.

Co jsou to nástroje CAT a čím jsou užitečné?

Zkratka CAT znamená computer-aided translation, česky počítačem podporovaný překlad. Tyto programy rozčleňují výchozí text na jednotlivé segmenty (zpravidla věty), k nimž překladatel postupně doplňuje překlad. Takto vytvořené překladové jednotky se ukládají do překladové paměti a v případě jejího výskytu dále v textu ji program automaticky nabídne. Proto nástroje CAT nacházejí využití zejména u dlouhých textů s opakujícími se podobnými pasážemi. Kromě toho, že umí ohlídat úplnost a konzistenci překladu, šetří čas a peníze klienta. Já osobně používám Trados Studio, nejrozšířenější komerční nástroj CAT na světě.

Zpracujete mi korektury neprofesionálního překladu?

Tak to bohužel nemohu sloužit… Opravit nekvalitní překlad vyžaduje mnohdy více úsilí a času, než text znovu kompletně přeložit od začátku. Pokud poptáváte korektury počítačového nebo neprofesionálního překladu, zkuste to jinde.